Centre d'Immersió Instal·lacions Escola d'Immersió Punts d'Immersió

Escola d'Immersió
PADI
 • Open Water Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver
 • Emergency First Response
 • Divemaster
 • Nitrox
 • O2 provider
FECDASCMAS
 • Bussejador 1*
 • Bussejador 2*
 • Bussejador 3*
ACUC
 • Open Water Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Bateigs d'immersió per neòfits que constan d'una classe teòrica, una de piscina i una de mar amb barca.

 • Cursos de Biologia Marina per a submarinistes, organitzats pels nostres biolegs marins.

 • Instructors PADI, FECDAS/CMAS i ACUC, Divemasters PADI