Centre d'Immersió Instal·lacions Escola d'Immersió Punts d'Immersió

IMMERSIONS
Nivell Fàcil
"Els Bullents"

Els Bullents

25m Es tracta d'una sèrie de barres perpendiculars a la costa que van fins els 25 metres de fondària, entre mig d'aquestes barres hi trobem mates de posidonia oceànica i roques solitàries que li concedeixen un aspecte inalterable per l'acció de l'home.
"Roca Muladera"
(Roca del Moro)

Roca Muladera
24m Aquesta roca al ser d'una superfície bastant extensa, permet fer vàries immersions en diferents nivells de dificultat.
Es un lloc, doncs, propi per submarinistes de diferents nivells i experiència. La immersió es pot fer des de els 0 mts. fins els 24 mts.
Les comunitats que hi presenta són el pre-coral.lìgen i la praderia de posidonia. Amb tota la seva fauna associada; meros, llobarros, sards, morenes, congres, servies, espets, peixos de Sant Pere, rajades, etc...
"Els Pics"
(Les Barres)
23m
"Na Bosca" 23m
"Punta d'es Cars" 23m
"Es Palomar" 22m
"Sa Gatera" 18m
"Cala Morisca"

Cala Morisca

18m
"Cala Gran"

Cala Gran
12m Aquest indret es ideal per submarinistes amb poca experiència, ja que la màxima fondària que es pot assolir es de 12 mts.
Cal destacar la comunitat fotòfila i la pradera de posidonia.
Nivell Avançat
"Roca de Sta. Ana" 32m
"Llosa de Llevadó" 32m Per fer aquesta immersió el submarinista ha de tenir un nivell com a mínim d'avançat, ja que aquesta immersió va dels 18 metres als 32 metres de fondària. El tram que va de superfície als 18 metres té lloc en el sí de la columna d'aigua, no hi ha cap punt de referència. Quan arribem als 18 metres podem gaudir de la immensa llosa i veure els diferents canals que l'atrevessen en diverses direccions.
Es tracta d'una immersió ideal per veure peix de roca; meros, congres, morenes, dorades, etc... i peix de pas; espets, tonyines, servies, etc...
Degut a la seva extensió que presenta aquesta llosa i a la fondària a la que es troba situada, es convenient fer de dues a tres immersions per conèixer-la bé.
"Illa de Tossa" 28m
"El Biótop" 27m La ubicació d'aquesta estructura artificial data de l'estiu de 1994. La seva funció es assentar una població de fauna de roca; principalment peixos, com meros, dèntols, pagres, escorpores, etc...
Aquest biótop està construït per una sèrie de blocs separats entre sí i d'una alçada de 5 metres cada un d'ells. Es troba situat a una fondària d'uns 27 metres en un fons sorrenc. Al voltant d'aquests blocs de formigó, quan es l'època es poden observar moles de peix com servies, dorades, etc...
"Els Bolets" 28m
"Roca de Sant Joan" 42m